Блог до Баба е началото на един мой личен социален проект. Винаги съм смятала, че възрастните хора трябва да бъдат мотивирани да са дейни, да не се запускат и да се чувстват полезни и приобщени, навместо изолирани.

След дълги наблюдения се оказа, че новите комуникации плашат всички тези, които не израснаха с тях. Те искат да разберат за какво говорим, но ги е страх, срам и понякога дори малко ги мързи. Но е наша отговорност (морална, да, ей така) да ги направим съпричастни към ежедневието си. Защото оставяйки ги, неглижирайки ги, казвайки „ох, няма да разбереш“, всъщност ги тласкаме към еднообразието и бързото остаряване.

Този проект цели простичко и хумористично да поднесе информация на възрастните хора. Няма място за срам – само за смях и обучение.

Пишете тук, ако искате специално нещо да бъде обяснено като тема.

Да помогнем на тези, които са ни дали живот, да им предадем нашия безумен младежки импулс 🙂